RE-STRATEGIE

..>>> persoonlijke en commerciële drijfveren. Ook bij deze service zie je dat DokterShop alleen maar een succesvolle en meetbare strategie kan ontwerpen als we weten welke shop of bedrijf er achter zit, maar zeker ook waar ze voor staan en hoe ze hun producten of diensten verkopen.

 

Als we een strategie vernieuwen starten we met het creëren van een fundament. Door een aantal gesprekken met elkaar te voeren krijgen we inzicht de fase waarin het bedrijf zich bevind, maar ook komen we erachter welke identiteit ze heeft en waar de focus en energie ligt. Hieruit halen we fundamentele drijfveren en unieke kwaliteiten die als basis van de nieuwe strategie gaan gelden. 

 

Vervolgens worden de verschillende doelgroepen in kaart gebracht en bepalen we samen in welke fase van de klant reis we welke marketing gaan toepassen. Vanuit deze basis strategie kunnen we een marketing agenda gaan inplannen die qua frequentie, budget en evaluatiemomenten aanpasbaar is.

 

De marketing strategieën van DokterShop worden alleen door grote marketing bureaus gebruikt. Wij hebben ze vereenvoudigd en daarmee geschikt gemaakt voor shops en kleinere ondernemingen. Het zijn nu meer simpele en behapbare marketing bouwstenen.

Deze bouwstenen zijn met veel of weinig hulp van ons uitvoerbaar. 

Vraag een second opinion gesprek aan om te  onderzoeken of wij de juiste strategie voor jou kunnen maken.